Kopie EIS Mercedes jednotky

EIS jednotka u vozů Mercedes je zkratkou pro „Elektronická Ignition Switch“ (Elektronický Zapalovací Spínač). Jde o jednotku, která kontroluje a řídí elektrický systém vozidla, včetně startování motoru. Tato jednotka je důležitým prvkem pro správné fungování vozidla a v případě poruchy obvykle není možné vozidlo nastartovat.

Porucha se nejčastěji projevuje nemožností otočit klíče ve spínací skříňce, v tu chvíli je důležité se nepokoušet klíčkem otočit silou, ničemu tím nepomůžete a spíše poškození zvětšíte. Také se stává že sice je možné ve EIS jednotce klíčem otočit ale nedojde k rozsvícení  přístorojové desky a ani otočení startéru. 

Může nastat však situace kdy není vada v EIS jednotce ale v samotném klíči. To jde vcelku spolehlivě vyloučit pokud máte 2 klíče, pokud máte pouze jeden klíč, je možné se za mnou ještě před demontáž EIS jednotky zastavit a pomocí IR čtečky se pokusím přečíst data v klíči. Pokud se podaří vyčíst, budou chyba v EIS jednotce pokud nepodaří, je poškozen klíč a je nutné do vozidla napárovat nový. (nejlépe demontovat EIS jednotku a donést ji pro napárování nového klíče) 

 

Pokud však zjistím že chyba je v EIS jednotce, je tu vcelku schůdné řešení které spočívá v překopírování EEPROM a FLESH dat z původní jednotky do jiné. Obvykle lze použitou jednotku zajisti z vrakoviště v řádech dnů. Samotné kopírování zabere zhruba hodinu. 

Po překopírování dat Vám budou fungovat všechny klíče které jste k vozidlu měli. Bohužel klíče které již byly do nějakého vozu zapsány již nelze použít jinde. 

Po úspěšné kopii dat je potřeba jednotku pouze namontovat zpět do vozidla. Upozorním že demontáž i montáž je třeba provádět při odpojení baterie, mimo jiné kvůli synchronizaci ELV. 

ELV je zkratkou pro „Elektrický Zámek Volantu“ u vozů Mercedes. Jde o elektrický systém, který kontroluje pozici volantu a umožňuje řidiči odblokovat volant při zasunutí klíčku do zapalování. Poruchy u tohoto systému ale probereme v dalším příspěvku 🙂