Imobilizéry​

Zhruba po roce 1990 začala většina výrobců automobilů v boji proti krádežím, vybavovat své klíče elektronickým transpondérovým čipem. Čip funguje tak že zašle jedinečný kód do jednotky imobilizéru. Pokud se kód neshoduje s kódem naprogramovaným v jednotce imobilizéru, auto nenastartuje.

imobilizer funkce
imobilizer rozkres

Co je imobilizér?

Zjednodušeně je to čip který nese určitou informaci a tato informace se musí shodovat s informací které je uložena ve vašem vozidle, pokud je čip poškozený či nese jinou informaci vozidlo neumožní nastartování motoru.

Kopie z existujícího autoklíče

Obvykle nejjednodušším způsobem jak zhotovit nový záložní autoklíč je vytvořit kopii z již existujícího čipu, i v takovém případě je však pro mě obvykle nutné mít k dispozici jak klí tak vozidlo.

Nahrání nového čipu do jednotky imobilizéru

v případě ztráty klíče či imobilizéru z klíče je možné u většiny vozidel postupovat tak že spáruji nový čip s jednotkou imobilizéru, je nutné však znát Pin pro jednotku který je však obvykle nedohledatelný… Obvykle jsem však schopen Pin z jednotky vyčíst a nový čip spárovat s jednotkou imobilizéru

různé typy transponderů

V drtivé většině současných vozidel je součástí výbavy i dálkové ovládání, umím vytvořit jak nové dálkové ovládání pro většinu vozů či kopii stávajícího ovládání.